Socialmedicinsk tidskrift (2019)

Tema: HÄLSA ÄR KONST

Gästredaktör: Ann Magnusson, konstkonsult, VD och grundare av AM Public.

Medredaktör: Madelene Gunnarsson, AM Public

Temanumret ”Hälsa är konst” tar sin utgångspunkt i frågan om hälsa främst ur ett existentiellt perspektiv det vill säga vad det innebär att vara människa och uppleva sig som en individ bland andra.

Många upplever idag världen som alltmer fragmenterad och saknar upplevelser av mening och tillhörighet. Konsten har tydliga beröringspunkter med dessa frågor då den erbjuder rum där vi kan utforska en inre och yttre värld och på så sätt lära oss hantera förändringar och instabilitet. Den har därför en självklar koppling till begreppen hälsa, livskvalitet och välbefinnande. Det handlar inte om att konsten i första hand förväntas hela eller förbättra något utan lika mycket om att förtydliga sociala samband och osynliga maktstrukturer.

Konstens läkande aspekter ger oss tillgång till det möjliga och omöjliga på samma gång. Den erbjuder mångfald, struktur och rör sig samtidigt i alla riktningar. Det handlar inte om att splittra och skilja åt utan om att vi är olika och ofullständiga i rörelse.

I våra gemensamma miljöer ställs alltmer krav på samexistens under utmanande omständigheter. Konsten styrker vår förmåga att artikulera och synliggöra detta. Hälsa är idag ett begrepp med en allt komplexare innebörd. Hälsa är konst.

Numret innehåller texter och samtal med:  Jeroen Boomgaard, Åsa Stjerna, Johanna Willenfelt, Claudia Pollmann, Lisa Stålspets, Angelika Dahl Serritzlew, Elke Krasny, Morag Myerschough, Nacho Tatjer, Karin Thalén, Lena Eriksson, Jeanette Rangner Jacobsson, Jarek Raubo, Ylva Trapp, Sophie Allgårdh, Jonna Lappalainen, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Ann Magnusson, Madelene Gunnarsson.

Hitta temanumret här