Konsten i Ursvik (2015)

Beskrivning: Katalog om konstsatsningarna i utbyggnaden av den nya stadsdelen Stora Ursvik. Konstprogrammet innefattade olika konstprojekt med olika uttryck och tekniker på olika platser i området. Konsten har färdigställts och installerats i takt med att byggnaderna och den omgivande miljön vuxit fram.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson
Utgivare: Stora Ursvik KB

Ta del av katalogen här