Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Uppdrag: Förstudie, framtagning av ett genomgripande konstprogram, projektledning och samordning av arbetsgrupper för konst, beställning av byggnadsintegrerad och lös konst, sammanställning av konstkollektioner, hantering av befintlig konst.

Exempel på konstnärer för uppdrag: Ulla Fredriksson, Fredric Ilmarson

Exempel på konstnärer för inköp: Stefan Otto, Ann Edholm, Bigert och Bergström.

Projekttid: 2013-pågående

Uppdragsgivare: Region Östergötland