Tinnerbäckshuset Psykiatri, Linköping

Uppdrag: Förstudie, framtagning av ett genomgripande konstprogram, projektledning och samordning av arbetsgrupper för konst, beställning av byggnadsintegrerad och lös konst, sammanställning av konstkollektioner, bokproduktion.

Exempel på konstnärer för uppdrag: Frida Oliv, Anna Lerinder, Truls Melin

Exempel på konstnärer för inköp: Tina Eskilsson, Helene Billgren, Julius Göthlin, Hyun-Jin Kwak

Projekttid: 2015-pågående

Uppdragsgivare: Region Östergötland