Fisksätra Entré, Fisksätra/Nacka

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till den kommande om- och nybyggnationen i Fisksätra, Nacka. På den nuvarande norra p-platsen, nära Saltsjöbanans station, ska ny bebyggelse blandas med befintlig – platsen kallas Fisksätra Entré bland annat för sitt läge vid stationen, det är platsen som möter folk som stiger av Saltsjöbanans tåg. Gångbron över järnvägsspåret och platsen där den leder upp till torget utgör den viktigaste ingången till Fisksätra. Fisksätravägen ska omvandlas till en levande stadsgata som kantas av byggnader istället för parkeringar.

Projekttid: 2019 – pågående

Beställare: Stena Fastigheter