Örtuglandet, Bromma/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till en grönyta i anslutning till de fastigheter som planeras av Stockholmshem. Stockholmshem bygger på fastigheten Örtuglandet hyreslägenheter, dessa kommer att vara belägna vid Åkeshovsvägen i Bromma. Planen är att bygga ca 96 hyreslägenheter, främst 2:or och 4:or för att komplettera de lägenheter som finns i närområdet idag.

Konstnär: Linda Karlsson

Projekttid: 2017-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem