Primusområdet, Lilla Essingen/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till den nya stadsdelen Primusområdet på Lilla Essingen i Stockholm. I Primusområdet, Lilla Essingen planeras ett nytt område med bostäder (ca 600 st.), verksamheter och grönområden längs med vattnet. Konstuppdragets tema grundar sig i Lilla Essingen som ö. Ön som poetisk metafor och fenomen,

Konstnär: Katrín Sigurdardóttir

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Stockholm Konst