Persikan, Södermalm/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till den portik som går genom Stockholmshems fastighet mellan Bondegatan och den inre gårdsmiljön. Persikan är beläget på Södermalm strax intill Norra Hammarbyhamnen. Kvarteret ingår i ett större utvecklingsområde med sju kvarter på den gamla bussdepåns plats. Stockholmshems kvarter bildar en gård som mot söder öppnar sig mot solen.

Konstnär: Elise Morin

Projekttid: 2017-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem