Persikan, Södermalm/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till den portik som går genom Stockholmshems fastighet mellan Bondegatan och den inre gårdsmiljön. Persikan är beläget på Södermalm strax intill Norra Hammarbyhamnen. Kvarteret ingår i ett större utvecklingsområde med sju kvarter på den gamla bussdepåns plats. Stockholmshems kvarter bildar en gård som mot söder öppnar sig mot solen.

Elise Morins ”Ecotonia” gestaltar en portik mot Bondegatan, ett huvudstråk där många rör sig, Morin arbetar främst med portikens väggar. ”Ecotonia” är ett ljus- och strukturverk med inspiration från Stockholms skärgård.

Konstnär: Elise Morin

Projekttid: 2017-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem