Stadsbyggnadsprojekt, Ursvik

Uppdrag: 2009-2015 genomförde Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik en satsning på offentlig konst i det nybyggda bostadsområdet Ursvik. Stora Ursvik KB anlitade konstkonsult Ann Magnusson, AM Public, att genomföra ett konstprogram som innefattade tre permanenta konstverk och ett tillfälligt verk.

Mellan 2017-2026 genomförs etapp 2 i Ursviks konstsatsning som inkluderar ett antal nya konstnärliga gestaltningsuppdrag. Inom ramarna för den nya konstsatsningen har AM Public tagit fram ett nytt konstprogram med det övergripande temat Sammanlänkningar. Temat relaterar till frågor om hur människor och platser förhåller sig till varandra, växer och utvecklas över tid. Under 2018 har den koreanska konstnären Choi Jeong Hwa fått i uppdrag att ta fram ett skissförslag för en vattengestaltning till Ursviks nya torg i väster.