Bagarmossen/Skarpnäck, Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till kommande byggnader och förtätning av område mellan de två stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck.

Under våren 2019 hade konstnären Martin Kozlowski ett uppdrag att agera som mediator mellan stadsdelarna och beställaren inför framtagning av konstprogram. Uppvuxen i Skarpnäck tillförde Kozlowski ett mångsidigt perspektiv på platsen, den konstnärliga upplevelsen liksom den medborgerliga.

Projekttid: 2018 – pågående

Uppdragsgivare: Stockholm konst