Fjärdingsmannen, Enskede/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst på fasad till nybyggnation. Kvarteret Fjärdingsmannen är beläget i anslutning till Sockenplans tunnelbanestation och ska förtätas med nya byggnader i samma skala som de smalhus från 1940-talet som finns på platsen.

Projekttid: 2019-pågående

Konstnär: skissuppdrag påbörjat

Uppdragsgivare: Stockholmshem