Eva Bonniers donationsnämnd, Stockholm

Uppdrag: AM Public innehar två poster i Eva Bonniers donationsnämnd; Ann Magnusson är ordförande och Madelene Gunnarsson är sekreterare. Uppdraget innefattar att leda och driva arbetet i nämnden i nära samarbete med övriga nämnddeltagare. Konstnären Eva Bonnier donerade stora summor till en fond för konstnärlig gestaltning i början av 1900-talet. Idag verkar Eva bonniers donationsnämnd kontinuerligt för att initiera och föra samtal om konstens och arkitekturens roll i det offentliga rummet, samt till att genomföra konkreta konstprojekt. Under 2014 genomförde nämnden en tävling (EVA) med inriktning mot nya idéer och visioner för konst och arkitektur i stadsmiljö. De vinnande förslagen utsågs i samarbete med en internationell jury. Under 2015 presenterades de vinnande förslagen i en utställning på Konstakademien i Stockholm.

Mellan 2018-2020 har Eva Bonniers donationsnämnd etablerat ett samarbete med den nyöppnade skolan Anna Whitlocks gymnasium. Eva Bonnier betonade särskilt konstens betydelse i skolan och menade att konsten kan sätta fingret på viktiga frågor i vår samtid. Anna Whitlock var en skolpionjär och utmärkte sig för sin radikala samhällssyn och utvecklingsoptimism. I dessa två kvinnors anda har Eva Bonniers donationsnämnd och Anna Whitlocks gymnasium för avsikt att arbeta fram ett processinriktat projekt på konstnärlig grund som utvecklas i mötet mellan konstnär, nämnd, elever och lärare. Projektet tar sitt avstamp i konstnären Jenny Nordmarks konstnärliga arbete ”Sprängsten” som hon utvecklade inom ramarna för Eva Bonniers donationsnämnds idétävling ”Eva”.

Projekttid: 2011-pågående

Uppdragsgivare: Stadsledningskontoret, Stockholm