Norrstjärnan, Örebro

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till Örebrobostäder som bygger tre sexvåningshus med en modern förskola i bottenplan. AM Public har i uppdrag att ta fram ett konstprogram som i sin tur ska leda till ett genomförande av konstnärlig gestaltning i det nya bostadsområdet samt förskolan.

Konstnär: Katja Larsson

Projekttid: 2018 – pågående

Uppdragsgivare: Örebro kommun