Nöten, Solna/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till kontorsfastigheten Nöten i Solna. Fastigheten Nöten genomgår till- och ombyggnation. Den nya byggnaden omfattar totalt cirka 8600 kvm medan de befintliga husen inom Nöten 5 inrymmer 21 700 kvm kontorslokaler. Det nya huset kommer att innehålla kontorslokaler men planen har utformats så att hela eller en del av den högre volymen kan inredas med student- eller företagsbostäder.

Konstnär: Rana Begum

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Vasakronan