Sävlången, Årsta/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till det promenadstråk som löper i anslutning till fastigheten Sävlången som ägs av Stockholmshem. Stockholmshem bidrar till Stockholms stads utveckling av Årstastråket och förtätar inom bolagens egna existerande fastigheter. I området skapas 160 nya moderna hyresbostäder i en heterogen miljö bestående av både gamla och nya hus.

Konstnär: Giny Vos

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem