Nybohovsbacken, Liljeholmen/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till Nybohovsbacken och dess terrasserade nybyggnation med park på högsta punkt och förskola vid slitningens avslut.

Katarina Löfström har via funderingar kring hur folk rör sig i området valt att använda sig av trappans handledare som skulpturalt objekt. Gestaltningen ska sträcka sig i form av en stiliserad blixt från Nybovsterrassen längs med trappan ner till vägbanan och sedan längs nästa trappa fram till förskolan. Verket avslutas till sist på väggparti precis innanför förskolans monumentala fönster.

Konstnär: Katarina Löfström

Projekttid: 2015 – pågående

Uppdragsgivare: Stockholm konst