Ulleråker, Uppsala

Uppdrag: Ulleråker, som ligger strax söder om Uppsalas stadskärna, är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Uppsala kommun startar under år 2017 upp arbetet med offentlig konst i Ulleråker. Den offentliga konsten kommer att följa utbyggnaden av stadsdelen som sker etappvis. Ann Magnusson/AM Public är anlitad som konstkonsult och kommer att påbörja arbetet med ett konstprogram vilket kommer att utvecklas under våren/hösten 2017. Konstprogrammet är ett övergripande dokument som beskriver arbetet med konsten under stadsdelens framväxt och utveckling. Det handlar om förutsättningar, process, riktning, platser och på sikt specifika konstprojekt i dynamiskt samspel med Ulleråkers historia och framtid. Både platsspecifik konst och konsthändelser av permanent eller tillfällig karaktär kommer att ta plats under de år som den nya stadsdelen växer fram.

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Uppsala kommun