Ulleråker, Uppsala

Uppdrag: Ulleråker, som ligger strax söder om Uppsalas stadskärna, är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Uppsala kommun startar under år 2017 upp arbetet med offentlig konst i Ulleråker. Den offentliga konsten kommer att följa utbyggnaden av stadsdelen som sker etappvis. Ann Magnusson/AM Public är anlitad som konstkonsult och har utformat ett konstprogram som utvecklades under 2017 och 2018. Konstprogrammet är ett övergripande dokument som beskriver arbetet med konsten under stadsdelens framväxt och utveckling. Det handlar om förutsättningar, process, riktning, platser och på sikt specifika konstprojekt i dynamiskt samspel med Ulleråkers historia och framtid. Både platsspecifik konst och konsthändelser av permanent eller tillfällig karaktär kommer att ta plats under de år som den nya stadsdelen växer fram.

Konstnärliga förstudier

Konstnären Sara-Vide Ericson arbetade under 2017-18 med förstudien Vattenlösa, som reflekterade över dricksvattentäkten och delar av Ulleråkers historia. Förstudien ställds under våren 2018 ut på Offkonsten i Uppsala – där presenterades Ericsons konstnärliga process och dokumentation av arbetet.

Konstnären Camille Norment arbetar under 2018-19 med en förstudie med utgångspunkt i vattentornet. Camille Norment (född 1970 i Silver Spring, Maryland) är Oslo-baserad och arbetar med ljud, installation, skulptur, teckning och video. Förstudien presenteras under våren 2019.

Med avstamp i konstprogrammet ”KUR – Konst Ulleråker” kommer skribenten och konstkritikern Frida Sandström att följa arbetet med den offentliga konsten i Ulleråker under ett år.

Konstnärlig gestaltning

Konstnärerna Mattias Härenstam och Lies-Marie Hoffmann arbetar med utgång från temat ”Tallarna”. Härenstam och Hoffmann kommer båda att tillföra ett permanent verk till Ulleråkers Hospitalspark. Lies-Marie Hoffmann arbetar med en platsgestaltning besökare i parken kan komma att upptäcka, medan Mattias Härenstams kommande skulpturala gestaltning ska sprida ljus där det placeras.

Konstnär Eija-Liisa Athila arbetar under 2018-19 med ett skissuppdrag kring Ulleråkers historia, under arbetsnamnet ”A moving image sculpture”.

Konstnärligt dialogarbete

Den Uppsalabaserade konstnärsgruppen HAKA har arbetat med workshops på plats i Ulleråker. HAKA har ateljé i den gamla hospitalsbyggnaden och höll vid tre tillfällen under våren 2019 workshops under titeln ”Hålla kur med Haka”.

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Uppsala kommun