Ulleråker, Uppsala

Uppdrag: Ulleråker, som ligger strax söder om Uppsalas stadskärna, är ett av landets största stadsutvecklingsprojekt. Uppsala kommun startar under år 2017 upp arbetet med offentlig konst i Ulleråker. Den offentliga konsten kommer att följa utbyggnaden av stadsdelen som sker etappvis. Ann Magnusson/AM Public är anlitad som konstkonsult och kommer att påbörja arbetet med ett konstprogram vilket kommer att utvecklas under våren/hösten 2017. Konstprogrammet är ett övergripande dokument som beskriver arbetet med konsten under stadsdelens framväxt och utveckling. Det handlar om förutsättningar, process, riktning, platser och på sikt specifika konstprojekt i dynamiskt samspel med Ulleråkers historia och framtid. Både platsspecifik konst och konsthändelser av permanent eller tillfällig karaktär kommer att ta plats under de år som den nya stadsdelen växer fram.

Konstnärliga förstudier

Konstnären Camille Norment arbetar under 2018 med en förstudie med utgångspunkt i vattentornet. Camille Norment (född 1970 i Silver Spring, Maryland) är Oslo-baserad och arbetar med ljud, installation, skulptur, teckning och video. Förstudien presenteras under våren 2019.

Konstnären Sara-Vide Ericsons förstudie Vattenlös reflekterar över dricksvattentäkten och delar av Ulleråkers historia.

Med avstamp i konstprogrammet ”KUR – Konst Ulleråker” kommer skribenten och konstkritikern Frida Sandström att följa arbetet med den offentliga konsten i Ulleråker under ett år.

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Uppsala kommun